Vucic : Cilj nove vlade prosperitet i podizanje standarda

20.05 – Mandatar Aleksandar Vučić završio je večeras oko 20 sati izlaganje programa nove vlade, a rasparava o izboru nove vlade biće otvorena sutra u 10 sati.

Vučić je izlaganje završio nakon šest sati, a kraj govora ispraćen je aplauzom poslanika i gostiju sa galerije.

Nakon završetka izlaganja mandatara, odbijen je predlog Demokratske stranke Srbije da se duplira vreme rasprave o izboru nove vlade, sa pet na deset sati.

Vučić je u ekspozeu naglasio da je cilj nove vlade prosperitet i podizanje žvotnog standarda svim građanima.

19.47 – Borba protiv korupcije, organizovanog i finansijskog kriminala nastaviće da bude prioritet Vlade Srbije i odvijaće se na daljem razvijanju institucija koje će biti ospososobljene da deluju preventivno ili da vrše hapšenja, optužuju i donose presude na vreme, u kraćem roku nego danas, poručio je danas mandatar za sastav nove Vlade Aleksandar Vučić.

Vučić je u ekspozeu istakao da će Srbija do kraja 2016. biti na pola puta reforme u pogledu načina na koji policija, tužilaštvo i sud počinioce ovih dela vode od optužnice do presude.

19.41 – Srbija očekuje otvaranje Poglavlja 27, koje se odnosi na zaštitu životne sredine, bez početnih uslova, što znači da smo od najlošijeg đaka, u kojeg niko nije polagao nade, postali vukovac, kojeg tek čekaju fakultet i posao, poručio je mandatar Vučić.

– Rešili smo 80 odsto svih problematičnih projekata iz oblasti otpada, otpadnih voda i vodosnadbevanja koje nam je finansirala EU. Sad nam kažu – spremni smo da vam damo koliko tražite za novu infrastrukturu, jer vam verujemo da ćete pametno i odgovorno da iskoristite novac poreskih obveznika EU – rekao je Vučić u Skupštini Srbije.

19.17 – Aleksandar Vučić kaže da će se u narednom periodu raditi na poboljšanju zdravstvene zaštite, a da će akcenat biti na boljoj dostupnosti, kvalitetnijoj usluzi i boljoj prevenciji.

On je, u ekspozeu pred poslanicima u parlamentu, rekao da je trenutno potrošnja za zdravstvenu zaštitu visoka, skoro 10 odsto svog BDP-a, što odgovara cifri od 430,35 milijardi dinara (3,5 milijarde evra) svake godine.

– U narednom periodu, kako bismo učinili da naš sistem zdravstvene zaštite bude bolji, nameravamo da se usredsredimo na: dostupnost i kapacitete zdravstvene zaštite, efikasniju i kvalitetniju uslugu i bolji sistem prevencije – rekao je Vučić.

19.00 – Vučić je izjavio da je telekomunikacionu infrastrukturu u Srbiji potrebno sistemski urediti obzirom na to da se smatra da ce investicije u sektor elektronskih komunikacija biti jedan od najznacajnijih podsticaja rasta BDP-a, smanjenja stope nezaposlenosti i modernizacije društva.

To je potrebno učiniti kako što se tiče regulatornog okvira, tako i oblasti investicija kako bi Srbija mogla da dostigne zemlje EU u brzinama protoka interneta, rekao je Vučić.

18.44-  Mandatar za sastav nove vlade izjavio je danas da se u Srbiji nikada više nije gradila saobraćajna infrastruktura i najavio da će do kraja mandata nove vlade biti završena gradnja autoputeva u Srbiji na koridorima 10 i 11, ali i obnovljeno ukupno 1.100 km puteva širom zemlje.

Vučić je kazao da će građani moći da idu autoputem od Horgoša i Šida do bugarske i makedonske granice na Koridoru 10, ali i autoputem od Beograda do Čačka i Požega na Koridoru 11.

– Kada smo u prethodnom mandatu preuzeli infrastrukturne projekte, zatekli smo samo probleme: loše planiranje, projekti, nerešene imovinskopravne odnose, penale za nepovučene kredite, kašnjenja… Počeli smo predano da rešavamo svaki od ovih problema – kazao je Vučić dodajuć da se više neće trpeti izvođači koji ne mogu da poštuju rokove.

18:43 – HOĆEMO DA DOSTIGNEMO 9,6 MILIONA NOĆENjA

On je naveo i da je turizam jedna od mogućnosti za otvaranje novih radnih mesta, ali da još ta grana nije dovoljno iskorišćena, naglasivši da je plan da se u toku naredne četiri godine broj stranih posetlaca u Srbiji svake godine poveća za više od 10 odsto.

Cilj je, kako je naglasio da se dostigne 9,6 miliona noćenja, a da doprinos turističke industrije BDP-u u 2020. bude pet odsto, što je dvostruko više nego danas, a najvažnije je što će se napraviti i dodatnih 20.000 radnih mesta u tom sektoru.

18:43 – POVEĆANjE BEZBEDNOSTI HRANE

Mandatar je naglasio i da će cilj nove vlade biti da se ukinu nepotrebne procedure, usaglase standardi bezbednosti hrane sa trgovinskim partnerima i proširi ponuda srpskih proizvoda na strana tržišta, a nastaviće se i pregovori o EU intergracijama uvažavajući osnovne principe evropske poljoprivredne politike i vodeći računa o interesima domaćih poljoprivrednika i prehrambene industrije.

On je istakao i da će do 2017. vlada rešiti i pitanje prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima i nacionalni interese zastupati u skladu sa najboljom praksom EU.

Prema njegovim rečima, u skladu sa evropskim standardima biće redefinisana i uloga Republičke direkcije za robne rezerve kako bi šire i efikasnije štitila poljoprivredne proizvođače i obezbedila stabilnost tržišta od poremećaja.

18:40 – ULAGANjA ZA VEĆU KONKURENTNOST U POLjOPRIVREDI

Ukazao je da poljoprivreda ima veliki značaj za nacionalnu ekonomiju u kojoj učestvuje sa 10 odsto u BDP-u, 21 odsto u izvozu i 20 odsto u radnoj snazi.

Prema rečima Vučića, Srbija može biti ravnopravni akter u globalnoj tržišnoj utakmici u poljoprivredi, ako bude imala bolju strategiju i bude bila odlučnija u realizaciji ciljeva.

Nova politika, kako je naglasio u poljoprivredi biće realna i feksibilna, fokusirana na efikasniju raspodelu poljoprivrednog budžeta i ohrabrivanju svih učesnika u tom sektoru da investiraju, jer će se obezbediti bespovratna sredstva u visini od 60 odsto od vrednosti ukupne investicije.

Mlade poljoprivrednike i područja manje pogodna za poljoprivrednu proizvodnju, država će podržati većim procentom bespovratnih sredstava, a kako je naglasio bespoveratnim sredstvima će se izgraditi na hiljade malih fabrika na selu.

“To je politika za koju se zalažemo, politika kojom će se poljoprivrednicima i njihovim porodicama dati prilika da žive dostojanstveno od svog rada a ne od milostinje”, kazao je on dodavši da će nova Vlada investicije u poljoprivredi podržati razvojem adekvatnih finasijskih instrumenata i povoljnih kredita kako bi se poljoprivrednicima i prerađivačima pomoglo da ulažu u svoju proizvodnju radi veće konkurentosti.

18:38 – REGIONALNA STABILNOST VAŽNA ZA INVESTICIJE

Vučić je kazao i da su ekonomska i regionalna stabilnost uslov za nove investicije, kao i da bez te stabilnosti ne bi bilo ni stranih investicija, a i domaći investitori bi odlučili da novac ulažu negde drugde.

On je ocenio da dosadašnji industrijski razvoj nije bio planski usmeravan i da mere ekonomske politike nisu bile dovoljno fokusirane na ključne komparativne prednosti Srbije, naglasivši da je za održivo smanjenje tog disbalansa i dovoljno novih radnih mesta, pored stvaranja svih drugih uslova za poslovanje i izgradnju potrebne infrastrukture potreban planski pristup tom problem kako bi se postigao najbolji rezultat u pogledu investicija i rasta izvoza.

On je kazao i da je za potrebe novih investicija u narednom periodu planirano usvajanje Strategije razvoja slobodnih zona Srbije za period 2017-2022, realizacija započetih investicija u slobodnim zonama Beorad, Novi Sad, Smederevo, Svilajnac, Vranje i Šabac, kao i povećanje broja zaposlenih u slobodnim zonama za 30 odsto.

18:38 – CILj DA UDEO KREDITA MSPP DO 2020. BUDE POVEĆAN NA 30 ODSTO

Cilj nove Vlade Srbije je da udeo kredita malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima (MSPP) do 2020. u ukupnim kreditima u privredi bude povećan sa sadašnjih 18,9 odsto na 30 odsto i da Srbija ima ukupno 350.000 firmi u tom sektoru sa 850.000 zaposlenih, naveo je u ekspozeu mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić.Kako je u Skupštini Srbije izlažući espoze istakao Vučić, unapređenje sistema finasijske podrške MSPP dovešće do osnivanja novih preduzeća i do pojave novih preduzetnika, modernizacije postojećih proizvodnih kapaciteta i proizvodnih procesa, kao i poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga, a to će povećati obim proizvodnje, izvoza i zaposlenosti, ali i unaprediti konkurentnost ovog sektora.

18:37 – REFORMA SLUŽBE NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

Govoreći o nezaposlenosti, mandatar je istakao da u Srbiji čak 64 odsto nezaposlenih traži posao duže od godinu dana, što dovodi do zastarenja znanja, a kako se verovatnoća nalaženja posla smanjuje proporcijonalno dužini perioda nezaposlensti, to može dovesti i do njihovog trajnog isključenja sa tržišta rada.

On je naglasio da će nova vlada sprovesti sveobuhvatnu modernizaciju Nacionalne službe za zapošljavanje koja je započeta u saradnju sa Svetskom bankom i drugim međunarodnim partnerima u prethodnom periodu i ta reforma dovešće do unapređenja efikasnosti i efektivnosti mera aktivne politike zapošljavanja na osnovu potreba tržišta rada i položaja pojedinih kategorija nezaposlenih.

Vučić je kazao da je stopa nezaposlenosti u prethodne dve godine pala za 5,3 odsto, i da se sada sa pravom očekuje da Srbija do kraja mandata ove vlade ima jednu od najnižih stopa nezaposlenosti u regionu.

18:36 – RAZVOJ TELEKOMA U SARADNjI SA STRATEŠKIM PARTNEROM

On je naveo i da budućnost jedne od strateški važnih kompanija u državi – Telekoma vidi kroz razvoj u sradnji sa strateškim partnerom.

18:33 – VUČIĆ: TREBA ULAGATI U KOMUNALNU DELATNOST, RUDARSTVO I GEOLOGIJU

Mandatar za sastav nove Vlade Aleksandar Vučić rekao je o javno privatnim partnerstvima i boljoj upotrebi državne imovine da treba ulagati u lokalnu komunalnu delatnost, rudarstvo i geologiju.

On je kao najveći potencijal za privlačenje stranih investicija naveo banjski turizam i istakao da se u tom smislu moraju pravno “ispeglati” odnosi sa PIO Fondom, kako bi se to aktiviralo.

“Moramo od banja da napravimo ekonomski isplativa preduzeća, što bi uticalo i na porast zaposlenosti u siromašnim oblastima poput Niškog, Topličkog, Rasinskog okruga. Država će izaći iz vlasničke strukture gde god je to moguće”, rekao je Vučić.

On je kazao i da je primetno interesovanje investitora za obnovu zastarelih i energetski neefikasnih objekata, poput Centra “Sava” u Beogradu, i dodao da država pokušava da nađe rešenje za još neke, slične objekte.

18:24 – GUZENBAUER: AMBICIOZAN PROGRAM

Program nove Vlade veoma je ambiciozan, ocenio je bivši austrijski kancelar Alfred Guzenbauer, koji prisustvuje sednici Skupštine Srbije na kojoj mandatar Aleksandar Vučić podnosi ekspoze.

U susretu sa novinarima u Skupštini, Guzenbauer je rekao da je mandatar predstavio veoma ambiciozan program Vlade za naredne godine, koji predviđa nastavak važnih ekonomskih reformi, kako bi se obezbedile investicije i zaposlenost, a tu je i izazov nastavka evropskih integracija”.

On je ocenio da će Vlada Srbije morati da se suoči sa međunarodnim i regionalnim turbulencijama.

Sve što možemo, rekao je Guzenbauer, je da poželimo novoj Vladi i Aleksandru Vučiću uspeh, ali i da pružimo podršku.

18:19 – JOVANOV ODBACIO KRITIKE: OPOZICIJA POKUŠALA DA OBMANE GRAĐANE

Potpredsednik Srpske napredne stranke (SNS) Milenko Jovanov odbacio je danas kritike opozicije u vezi prekratkog roka za sazivanje sednice Skupštine Srbije, istakavši da je opozicija još jednom pokušala da obmane građane Srbije. On je novinarima u skupštini rekao da u Poslovniku Skupštine Srbije, objavljenom na sajtu parlamenta, svako može da pročita i uveri se da je današnja sednica zakazana po Poslovniku.

“Još jednom smo od strane opozicionih stranaka dobili potvrdu da su građani bili u pravu kada su im na prethodnim izborima dali mizeran procenat podrške”, rekao je on.

Jovanov je kazao i da su oni (opozicija) i danas dokazali “ne da nisu u stanju nešto da rade za Srbiju, nego i da nisu u stanju da sede i slušaju ekspoze”.

Potpredsednik SNS je dodao i da su lideri Demokratske stranke i pokreta Dosta je bilo, Bojan Pajtić i Saša Radulović, “poslednji koji mogu da pričaju o ugrožavanju dostojanstva parlamenta”, dodavši da se lider DS-a vezuje za aferu Bodrum, a da Radulović ima problem sa poreskim dugom u SAD.

18:16 – POLEMIKA VUČIĆ-ŠEŠELj

Ekspoze mandatara za sastav Vlade Aleksandra Vučića obeležile su i upadice lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, na koje je Vučić najčešće odgovarao.

17:57 – NASTAVLjAMO REFORMU PRAVOSUĐA, TO ĆE BITI PRIORITET

Mandatar Aleksandar Vučić najavio je danas da će nastavak reforme pravosuđa, u cilju stvaranja dobrog poslovnog ambijenta i sigurnosti građana, biti jedan od primarnih zadataka buduće Vlade Srbije.

Predstavljajući ekspoze, Vučić je u skupštini rekao da to podrazumeva i nastavak odlučne borbe protiv korupcije.

“Primedbe investitora su se, uglavnom, odnosile na sporost u rešavanju sudskih sporova i u toj oblasti moramo dosta toga da promenimo”, rekao je Vučić.

U ekspozeu koji poslanicima predstavlja već tri i po sata, Vučić je naveo i da je dosta toga urađeno u reformi sistema pravosuđa, podsetivši na niz uvedenih novina, od izvršitelja do notarskog sistema, koji su, kako tvrdi, omogućili da se sudije rasterete velikog broja predmeta.

Vučić je napomenuo i da će nastavak reforme pravosuđa biti u skladu sa Poglavljem 23, u nastavku evropskog puta Srbije.

17:56 – BOLjI ŽIVOT – PRIORITET VLADE

Mandatar za sastav nove Vlade Srbije izjavio je danas, podnoseći ekspoze pred poslanicima Skupštine Srbije, da se može bezbedno planirati povećanje plata i penzija u budućnosti, s obzirom na to da Srbija ima uređene javne finansije.

Spremni smo da razgovaramo sa svim partnerima iz Socijalno ekonomskog saveta i zalagaćemo se za uvećanje minimalne cene rada i minimalne zarade i očekujem da ćemo takav dogovor i postići, rekao je Vučić.

Penzioneri koji su podneli najveći teret reformi, takođe mogu da očekuju boljitak i kontinuirano povećanje penzija u naredne četiri godine, poručio je on.

Prema njegovim rečima, osnovni zadatak nove Vlade je napredak Srbije u svakoj sferi, sa osnovnim ciljem poboljšanja životnog standarda za sve njene građane.

Da sami kreiramo trenutak u kojem ćemo to da učinimo i da čak kroz potrošnju povećavamo rast našeg bruto domaćeg proizvoda, a ne samo kroz investicije i izvoz, kao što smo činili u prethodnih godinu dana, dodao je on.

Rast u prethodnom periodu ostvaren je zahvaljujući uvećanom izvozu i investicijama, a na rast investicija u budućnosti bitno će uticati dinamika pristupanja EU, objasnio je Vučić.

On je istakao da, bez obzira na dinamiku otvaranja poglavlja, već danas beležimo značajne pozitivne efekte iz dosadašnjeg statusa odnosa sa EU.

Ti pozitivni efekti viđeni su u brojnim oblastima spoljna trgovina sa fokusom na izvoz, obrazovanje i investicije, rekao je Vučić.

Govoreći o postignućima u ekonomiji, on je predočio da zahvaljujući preduzetim merama ekonomske politike, privredna aktivnost se početkom 2016. godine nalazi na putanji ubrzanog oporavka.

Nakon osam godina, privredna aktivnost beleži rast od dva odsto u odnosu na svoj pretkrizni nivo, a inflacija je uspešno spuštena na nizak i stabilan nivo, rekao je Vučić.

Prošlu 2015. završili smo sa međugodišnjom inflacijom od 1,5 odsto, a krajem ove godine Narodna banka Srbije očekuje da inflacija bude na sličnom nivou, naveo je on.

To znači da niska i stabilna inflacija, kakvu danas imamo u Srbiji, a nismo imali pre četiri godine, nije rezultat srećnih okolnosti, već odgovornih i dobro odmerenih mera Narodne banke Srbije, naglasio je Vučić.

Takođe, dodao je, zahvaljujući merama NBS, kamatne stope na nove dinarske kredite u periodu od maja 2013. snižene su za 10 procentnih poena.

Pri tome, ublažavanje monetarne politike u velikoj meri je podržano odličnim rezultatima na planu fiskalne konsolidacije.

Upravo je ta koordinisanost monetarne i fiskalne politike bila kamen-temeljac za ukupnu makroekonomsku stabilizaciju, napomenuo je mandatar.

17:47 – PO SVAKU CENU SAČUVAĆEMO MIR

Mandatar za sastav Vlade Aleksandar Vučić rekao je danas da brojno stanje Vojske Srbije neće biti smanjivano i da će radi unapređenja efektivnosti i efikasnosti i funkcionisanja, biti obavljena optimizacija organizacija Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

“Postepeno će se povećavati kontigent vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka, broj pripadnika specijalnih snaga, kako bi se stvorili uslovi za dalje narastanje glavnih odbrambenih snaga i snaga ojačanja, odnosno ratne vojske”, poručio je Vučić u ekspozeu na sednici Skupštine Srbije.

On je rekao da će do kraja godine Skupštini biti predložen novi dugoročni plan razvoja sistema odbrane kojim će biti utvrđeni pravci razvoja do 2025, a nakon toga Vlada će usvojiti Srednjoročni plan i program razvoja sistema odbrane za period do 2020. godine.

Kako je istakao, ciljevi razvoja sistema odbrane biće usaglašeni sa raspoloživim resursima i ograničenjima, a predložene mere biće usmerene na otklanjanje ključnih problema i ostvarivanja osnovnih prioriteta razvoja.

On je najavio da će se, sukcesivno, završetkom navedenih razvojnih projekata do kraja 2020. godine, realizovati prva faza opremanja Vojske Srbije iz domaćeg razvoja, koja će omogućiti podizanje njenih operativnih sposobnosti za “verovali ili ne, oko 60 odsto”.

“Biće izvršeno opremanje vojske sa novih sistemima naoružanja i vojne opreme, kao što su komunikacioni i komandno-informacioni sistemi i sistemi za upravljanje vatrom, optički, elektronski i osmatrački sistemi, oruđe, artiljerija, oklopna borbena vozila, točkaši povećanog nivoa, balističke zaštite”, precizirao je on.

Vučić je dodao da će biti nabavljeni i protivvazdušni sistemi malog dometa, centri vazdušnog osmatranja i javljanja, nova generacija streljačkog naoružanja, vođeni protivoklopni projektili, sistemi za elektronsko izviđanje i protivelektronska dejstva i terenska vozila.

“Sprovođenjem ove politike istovremeno se postižu dva cilja, i to je povećanje operativnih sposobnosti Vojske Srbije neophodnih za izvršavanje, ali direktno, razume se, i veća proizvodnja u našoj namenskoj industriji”, naglasio je on.

“Srbija je čvrsto opredeljena za mir, jačanje saradnje, poverenja i dobrosusedskih odnosa. Postizanje dugotrajnog mira i stabilnosti kroz dijalog i stvaranje partnerskih veza jeste politika u koju verujemo i koju zastupamo i za koju ćemo se nepokolebljivo zalagati”, rekao je Vučić.

Vučić je objasnio da je planiranje razvoja i izgradnje ukupnih odbrambenih sposobnosti sistema odbrane zasnovano na našem opredeljenju za vojnom neutralnošću u odnosu na postojeće vojne saveze i primeni koncepta totalne odbrane, koji podrazumeva integralno angažovanje subjekata odbrane i odbrambenih potencijala.

Značajan segment tog koncepta, pored oslonca na vlastite odbrambene potencijale, jeste unapređivanje partnerstva i multilaterarne saradnje sa drugim državama i međunarodnim organizacijama i institucijama u očuvanju i zaštiti odbrambenih interesa Srbije, rekao je on.

Vučić je precizirao da se u toj oblasti prvenstveno ima na umu saradnju u oblasti odbrane sa EU, Rusijom, SAD, Kinom, ali i zemljama regiona Jugoistočne Evrope i prijateljskim zemljama.

“Sve ćemo dati, po svaku cenu čuvaćemo mir, ali ćemo, za razliku od nekih prethodnih perioda kada nismo bili spremni za odgovore, biti spremni za odgovor svakome ko pokuša da ugrozi suverenitet i nezavisnost Srbije”, poručio je Vučić.

17:38 – KOSOVO OSTAJE IZAZOV

Pitanje Kosova i Metohije ostaje veliki izazov i u mandatu nove Vlade, nećemo priznati jednostrano proglašenu nezavisnost naše južne pokrajine, ali ćemo u interesu regionalne stabilnosti i što boljih srpsko-albanskih odnosa nastaviti dijalog Beograd i Prištine, rekao je mandatar za sastav nove Vlade Aleksandar Vučić u ekspozeu u Skupštini.

Beograd će u tom procesu učestvovati na odgovoran i transparentan način, rekao je Vučić.

Za razliku od mnogih na našoj političkoj sceni, protivnik sam opasnog koncepta zamrzavanja konflikta, ali i neodgovornih ideja da Srbija ustupcima koji bi ugrozili opstanak našeg naroda u pokrajini treba da se reši takozvanog političkog balasa Kosova i Metohije, rekao je Vučić.

On je rekao da će u dijalogu sa Prištinom nastaviti da učestvuje i lično i da će biti tamokada je najteže i neće se kriti iza tuđih potpisa.

Prema rečima Vučića, Beograd će instistirati na uspostavljanju Zajednice srpskih opština jer će ona imati kapacitet da presudno utiče na bolji i sigurniji život srpskog naroda na tom prostoru, iako to Priština već dugo opstruiše.

Srbija će na Kosovu i Metohiji nastaviti da bude institucionalno prisutna kroz svoj sistem obrazovanja i zdravstva, kroz kulturne institucije, kao i kroz delovanje lokalnih samouprava, naglasio je Vučić.

On je rekao da će zaštita imovine Srbije na Kosovu i Metohiji, imovina naših privrednih subjekata i srpske crkve biti i dalje u vrhu prioriteta Vlade Srbije.

Borili smo se sve vreme i borićemo se i za Trepču, Gazivode, za infrastrukturu na Brezovici, iako znate kako smo se suočavali sa nezakonitim privatizacijama i prisvajanjima privremenih institucija u Prištini, naglasio je Vučić.

Prema njegovim rečima, Vlada će nastaviti da na Kosovu i Metohiji sarađuje i sa predstavnicima međunarodne zajednice, Unmikom, Euleksom i Kforom pre svega na zaštiti prava i stvaranju sigurnog okruženja za srpski narod.

On je rekao se u uđbenicima na Kosovu i u Albaniji predstavlja da su Dečane gradili Albanci, da srpske manastire nisu gradili ni Milutin ni bilo ko drugi iz dinastije Nemanjića, već da to pripada albanskim dinastijama.

Mi se sa tim nećemo pomiriti, naglasio je Vučić.

Pitanje Kosova i Metohije je, kako je rekao, mnogo više od teritorijalnog identitetskog pitanja,ono je tačka na kojoj će se u predstojećem periodu dugoročno definisati srpsko-albanski odnosi od kojih zavisi stabilnost i ekonomska perspektiva čitavog regiona, rekao je Vučić.

Ono što ne želimo, to je da neuređeni srpsko-albanski odnosi budu latentna pretnja stabilnosti i napretku Srbije i zato ćemo uvek predano raditi na mirnom rešavanju nesuglasica, naglasio je Vučić.

17:09 – JAČANjE FINANSIJSKE DISCIPLINE

Mere usklađivanja Zakona o budžetskom sistemu doprineće daljem jačanju finansijske discipline u javnom sektoru, jačanju fiskalne odgovornosti, unapređenju programske strukture budžeta, kontrole trošenja javnih sredstava i izmirivanja obaveza budžetskih korisnika, najavio je danas mandatar za sastav Vlade Aleksandar Vučić.

On je istakao da će se nastaviti rad na uključivanju indirektnih korisnika budžetskih sredstava u informacioni sistem izvršenja budžeta, kao i sprovođenja aktivnosti na primeni međunarodnih standarda u oblasti evidentiranja i izveštavanja o funkcionisanju budžetskog sistema na centralnom i lokalnom nivou.

Vučić je rekao da će, u cilju daljeg unapređenja sistema naplate prihoda i upravljanja javnim dugom, Ministarstvo finansija nastaviti sa radom na unapređenju zakonodavnog okvira u oblastima fiskalne i carinske politike.

U oblasti poreske politike, Ministarstvo finansija nastaviće sa koordinacijom aktivnosti na izradi zakona o naknadama, kojim će se završiti ambiciozan projekat objedinjavanja ove grupe javnih prihoda kroz jedno zakonsko rešenje, objasnio je on.

Vučić je najavio da će se istovremeno raditi na sprovođenju mera iz Strategije transformacije Poreske uprave i Strategije razvoja Uprave carina za period 2016-2020, sa prevashodnim fokusom na racionalnizaciju strukture i modernizaciju poslovnih procesa Poreske uprave, daljem razvoju elektronskih servisa u cilju olakšavanja podnošenja poreskih prijava, kao i unapređenju izveštavanja.

Vučić je poručio da će se u narednim godinama nastaviti rad na konsolidaciji bankarskog sektora u državnom vlasništvu, praćen minimizacijom uloge države u domenu poslovnog bankarstva, kao i unapređenje regulatornog i tržišnog miljea s ciljem što intenzivnijeg razvoja sektora osiguranja.

On je, govoreći o novoj ekonomskoj i industrijskoj politici i podršci investicijama i izvozu, ocenio da su osnova za to ekonomska, regionalna i politička stabilnost.

Vučić je podsetio da je u proteklih 27 meseci prisustvovao otvaranju 38 novih fabrika ili pogona u Srbiji, što su desetine hiljada radnih mesta, koja za sobom “povlače još drugih radnih mesta u ekonomskom lancu”.

Rezultati u oblasti podsticanja investicija u periodu za nama govore o poverenju investitora u Vladu Srbije. U periodu od 2014. do 2016. godine potpisano je 36 ugovora s investitorima, čija ukupna vrednost investicija je 542.486.976 evra s obavezom zapošljavanja 18.523 radnika, precizirao je Vučić

16:58 – VUČIĆ: NASTAVAK KONSOLIDACIJE BANAKA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Mandatar Aleksandar Vučić danas je najavio da će nova vlada Srbije nastaviti proces privatizacije Komercijalne banke, konsolidacije Poštanske štedionice i pripremu prodaje Dunav osiguranja.

On je u Skupštini Srbije predstavljajući program nove vlade rekao da će biti primenjeni međunarodni standardi u planiranju budžeta i praćenju trošenja budžetskih sredstava, kao i da će biti transformisane Poreske uprava i Uprava carina.

Naglasio je da će cilj njegovog kabineta biti poboljšanje kreditnog rejtinga države, kao i jeftinije zaduživanje države i efikasnije korišćenje zajmova.

“Očekujem da se nastavi monetarna stabilnost i smanji udeo problematičnih kredita”, rekao je Vučić.

Podsetio je da je od 2014. do 2016. potpisano 36 ugovora s investitorima, čija je ukupna vrednost oko 543 miliona evra s obavezom zapošljavanja 18.523 radnika.

“U ovom trenutku Razvojna agencija Srbije pregovara sa 48 potencijalnih investitora koji planiraju da investiraju milijardu i 62,1 milion evra uz zapošljavanje 32.400 radnika”, rekao je Vučić i dodao da je Srbija treba da postane prepoznatljiva po kvalifikovanoj i marljivoj radnoj snazi.

Vučić je istakao da ukupne investicije u Srbiji iznose oko 18 odsto BDP-a, dok je za dinamičan privredni rast neophodno da one godišnje budu veće za pet-šest odsto BDP-a.

16:46 – VUČIĆ TRAŽI DA SE ODŠTAMPA 260 STRANA EKSPOZEA, PREOSTALO BI DA PREPRIČA

Mandatar Aleksandar Vučić sat i po vremena nakon čitanja programa vlade zatražio je od predsednice Skupštine Srbije Maje Gojković da se ekspoze odštampa i podeli poslanicima, i nastavio da prepričava tekst koji je pripremio.

“Ja bih sad malo prepričao ono što sam pripremio, jer ako budem čitao svih 260 strana neću završiti do jutra”, rekao je Vučić.

Na to je Vučiću dobacio lider radikala Vojislav Šešelj: “Dva dana, dva dana…” što je mandatara nasmejalo i preporučio mu ponovo pelene.

Šešelj je Vučiću više puta dobacivao sa mesta, pa je mandatara na opasku da su neki u skupštinu došli po dnevnice, podsetio da su dnevnice ukinute.

Vučić je tokom predstavljanja ekonomskog dela ekspozea primetio da šef poslanika SNS Aleksandar Martinović gleda u mobilni telefon i opomenuo ga zbog toga.

“Martinoviću ne gledaj u telefon vidim te na ekranu”, rekao je Vučić.

16:42 – MAKROEKONOMSKA STABILNOST KLjUČNI ZADATAK VLADE U PRVIH 100 DANA

Mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić danas je izjavio da će ključni zadatak njegovog kabineta u narednih 100 dana biti održavanje makroekonomske stabilnosti koja je preduslov za sve duge reforme i najavio rebalans ovogodišnjeg budžeta jer je stanje u državnoj kasi znatno bolje od planiranog.

“Snažna stabilizacija javnih finansija i zaustavljanje rasta javnog duga do 2017. godine, zahvaljući dosadašnjim impresivnim rezulatima u fiskalnoj konsolidaciji, biće zadatak nove vlade”, rekao je Vučić u Skupštini Srbije predstavljajući program nove vlade.

On je istakao da je fiskalni deficit prošle godine prepolovljen sa 6,6 na 3,4 odsto, a da je sada 0,1 odsto BDP-a.

Podsetio je da je privredni rast u 2015. godini bio 0,8 odsto i da je u prvom kvartalu ove godine 3,5 odsto.

Privrednom rastu doprinos su dali svi sektori, pojačana tražnja i priliv investicija, a popravljanje poslovnog ambijenta i razvoj infrastrukture podstakli su razvoj građevinarstva.

Vučić je kazao da će biti predložen rebalans budžeta za 2016. godinu jer je sada deficiti budežata opšte države ispod dva odsto, umesto planiranih oko četiri odsto BDP-a.

Naglasio je da je cilj da udeo javnog duga 2023. godine bude 60 odsto BDP-a

On je najavio i da će odmah nakon formiranja vlade biti održan sastanak sa Socijalno-ekonomskim savetom gde će se zalagati za povećanje minimalne cene rada.

“Kad sa 21.500 dinara minimalac povećate na 22.000 ili 23.000, to je za njega itekako značajno”, rekao je Vučić i dodao da će i penzioneri uskoro imati veća primanja.

“Potrebno strukturno smanjenje deficita u 2016. godini iznosi 0,7 odsto BDP-a. Ostvarenjem boljih fiskalnih rezultata od planiranih, mi ćemo ostvariti i veće strukturno prilagođavanje u visini od jedan odsto BDP-a”, rekao je Vučić.

Naveo je da su ključne mere na kojima se zasniva nastavak sprovođenja fiskalne konsolidacije i dalje na rashodnoj strani budžeta: racionalizacija broja zaposlenih, štednja u svim kategorijama tekućih rashoda radi stvaranja fiskalnog prostora za javne investicije, koje su preko potrebne kao podrška privrednom rastu.

“Osim rashodnih mera, sprovođenje sveobuhvatne reforme poreske administracije i drugih mera iz Programa reforme upravljanja javnim finansijama treba da unaprede naplatu budžetskih prihoda i da osiguraju efikasniju upotrebu budžetskih sredstava, bolju kontrolu svrsishodnosti njihovog trošenja”, rekao je Vučić.

Da bi se ovo ostvarilo, kako je naglasio, neophodno je završiti i potvrditi rezultate racionalizacije u javnom sektoru.

“Usvojićemo novi Zakon o finansiranju lokalne samouprave s ciljem unapređenja sistema finansiranja nadležnosti lokalne samouprave i otklanjanja postojećih neravnoteža između centralnog i lokalnog nivoa vlasti”, kazao je Vučić.

16:36 – VUČIĆ: RAZVOJ SISTEMA ODBRANE PREDUSLOV ZAŠTITE INTERESA SRBIJE

Razvoj sistema odbrane je preduslov zaštite odbrambenih interesa Srbije i uspešnog odgovora na izazove, rizike i pretnje bezbednosti, ocenio je danas mandatar Aleksandar Vučić.

Predstavljajući ekspoze u Skupštini Srbije, Vučić je rekao da je Srbija kao i čitav svet, suočena s brojnim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama i da će bezbednosne službe koje deluju u okviru Ministarstva odbrane nastaviti da prate promene u međunarodnom bezbednosnom okruženju, kako bi bile spremne da pravovremeno i adekvatno reaguju.

On je kazao da Srbija ostaje vojno neutralna, ali da će raditi na unapređenju saradnje i partnerstva sa drugim državama i međunarodnim organizacijama i institucijama u očuvanju i zaštiti odbrambenih interesa Srbije.”Prvenstveno imamo na umu saradnju u oblasti odbrane s Evropskom unijom, Ruskom Federacijom, Kinom, SAD, ali i zemljama regiona Jugoistočne Evrope i drugim prijateljskim zemljama”, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, do kraja 2016. godine Vlada će skupštini predložiti novi dugoročni plan razvoja sistema odbrane, kojem će biti utvrđeni osnovni pravci razvoja do 2025. godine, a posle toga, vlada će usvojiti srednjoročni plan i program razvoja sistema odbrane za period do 2020. godine.

U narednom periodu, Vojska Srbije nastaviće angažovanje na obezbeđenju administrativne linije s Kosovom i kontroli Kopnene zone bezbednosti, rekao je Vučić i dodao da će nastaviti saradnju sa KFOR-om u obezbeđenju sigurnosti i bezbednosti stanovništva na Kosovu.

On je kazao i da će budžet za opremanje Vojske Srbije rasti.

Prema njegovim rečima, Srbija će ostati čvrsto opredeljena za mir, jačanje saradnje, poverenja i dobrosusedskih odnosa kao važnih pretpostavki bezbednosti i prosperiteta.

“Postizanje dugotrajnog mira i stabilnosti kroz dijalog i stvaranje partnerskih veza jeste politika u koju verujemo, koju zastupamo i za koju ćemo se i ubuduće nepokolebljivo zalagati”, rekao je Vučić.

16:29 – VUČIĆ: POLOŽAJ ŽITELjA KIM BIĆE INSTITUCIONALNO OJAČAN FORMIRANjEM ZSO

Mandatar za sastav nove Vlade Aleksandar Vučić izjavio je da će položaj srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji (KiM) biti institucionalno ojačan formiranjem Zajednice srpskih opština (ZSO).

“Formiranje ZSO već duže vremena opstruira prištinska strana. Za razliku od njih, mi na taj način ne želimo da stičemo političke poene”, rekao je Vučić.

On je izlažući ekspoze u Skupštini Srbije, rekao da će biti nastavljen dijalog sa Prištinom u kome će lično učestvovati.

“Nećemo priznati nezavisnost KiM, nastavićemo da insistiramo na pregovorima o imovini, zaštiti kulturne baštine i formiranju ZSO, što će uticati na bolji i sigurniji život srpskog stanovništva na KiM. Svi dogovori biće dostupni javnosti”, rekao je Vučić.

On je najavio da će važna tačka pregovora biti pitanje imovine, jer kada ono bude pokrenuto i rešeno, rešiće se mnoga pitanja.

“Borićemo se za Trepču, Gazivode, protiv nezakonitih privatizacija”, rekao je Vučić.

Vučić je kazao i da su neuređeni srpsko-albanski odnosi pretnja za stabilnost Srbije.

“Pitanje KiM je mnogo više od teritorije, to je tačka na kojoj se razvijaju srpsko – albanski odnosi. Srbi i Albanci su najveći narodi na Balkanu i od našeg odnosa zavisi budućnost na Balkanu. Zato moramo da se dogovaramo”, rekao je mandatar.

Mandatar je najavio i da će se na KiM raditi na završetku započetih infrastrukturnih projekata, razvoju zdravstvenog sistema u svim mestima gde je Srbija već ulagala, kao i na izgradnji škola.

“Na taj način ljudi će moći da se osećaju sigurnije i bezbednije da planiraju opstanak”, rekao je Vučić i dodao da Kosovo može da se pohvali velikom stopom nataliteta, koja je tri puta veća nego u centralnoj Srbiji.

Prema njegovim rečima, Vlada Srbije nastaviće da pruža socijalnu pomoć ugroženom srpskom stanovništvu i istakao da više hiljada porodica zavisi od te pomoći.

“Kancelarija za KiM distribuira preko 8.000 paketa socijalne pomoći”, rekao je on.

Kako je rekao Srbija će nastaviti da sarađuje sa međunarodnom zajednicom, a intenziviraće i saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koja je ključna institucija za srpski narod na KiM.

16:17 – VUČIĆ: NASTAVIĆEMO ZALAGANjE ZA BOLjI STATUS SRBA U REGIONU I DIJASPORI

Mandatar Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija u narednom periodu nastaviti da se posebno bavi pitanjem Srba u regionu i da će se truditi da reši njihove nagomilane probleme.

“Srbija već ima potpisane međudržavne sporazume sa zemljama u regionu kojima se reguliše položaj i prava Srba. Insistiraćemo da se ti sporazumi dosledno sprovode i da pravo svakog Srbina u regionu bude zaštićeno. A problemi u regionu su nagomilani”, rekao je Vučić predstavljajući ekspoze u delu koji se odnosi na dijasporu.

On je rekao da će Srbija, svakako, nastaviti da poštuje teritorijalni integritet susednih zemalja ali da će Srbi u tim zemljama moći da se oslone na Srbiju.

Mandatar je rekao da će Srbija, kao matica, i ubuduće raditi na očuvanju identiteta Srba u dijaspori i da će voditi diplomatsku borbu za njihov pravni status.

On je podsetio da je srpska dijaspora rasuta u oko 160 zemalja i da, nažalost, Srbi pripadaju narodima koji imaju brojnu dijasporu a da su minulim decenijama otišle čitave generacije, iako je, procentualo gledano, taj odliv stanovništva u pojedinim zemljama Evropske unije iz okruženja i veći.

16:06 – PONTA PODRŽAO VUČIĆA I BUDUĆU VLADU

Bivši premijer Rumunije Viktor Ponta danas prisustvuje sednici Skupštine Srbije.

“Tu sam da bih Vučiću poželeo sve najbolje”, rekao je Ponta.

Bivši rumunski premijer prati današnju sednicu Skupštine Srbije zajedno sa, kako je Vučić rekao na početku sednice, italijanskim i austrijskim diplomatama Frankom Fratinijem i Alfredom Guzenbauerom.

Ponta je izrazio uverenje da će Srbija postati član Evropske unije i da će ekonomski nastaviti da se razvija u dobrom pravcu.

15:42 – VUČIĆ I ŠEŠELj O PAMPERS PELENAMA

Vučić je naveo i da je pročitao tek osam odsto ekspozea koji ima 260 strana, a kako je rekao, ukoliko tako nastavi čitaće do jedan čas posle ponoći.

Na to je lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj dobacio “Uzeli smo Pampers pelene”.

“Možda su vama potrebne, meni nisu. Ne brinite, doneće vam neko ako zafali, a možete i da sedite, to je lepo. Ja ću stajati”, odgovorio je Vučić.

15:40 – BAJDEN MEĐU PRVIMA U POSETI NOVOJ VLADI

Mandatar Aleksandar Vučić najavio je danas da će potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Džozef Bajden među prvima posetiti novu Vladu Srbije.

“Jedna od prvih poseta novoj vladi biće poseta potpredsednika SAD Džozefa Bajdena”, rekao je Vučić izlažući svoj ekspoze u Skupštini Srbije.

15:37 – OPOZICIJA: NAPUSTILI SMO SALU ZBOG VREĐANjA DOSTOJANSTVA PARLAMENTA

Poslanici Demokratske stranke (DS), Pokreta “Dosta je bilo” i Socijaldemokratske stranke (SDS) izjavili su da su napustili današnje zasednje Skupštine Srbije jer ne žele da budu “dekor u vređanju dostojanstva i parlamenta i građana Srbije”.

Predstavnici tih stranaka su u zajedničkom obraćanju novinarima u Skupštini naglasili da je današnja sednica morala da bude zakazana u skladu sa Poslovnikom, to jest pre sedam dana, a ne pre 24 sata.

Oni su podsetili da se formiranje Vlade čeka duže od tri i po meseca.

Lider DS Bojan Pajtić je rekao da Srbija tri i po meseca čeka formiranje nove Vlade i da u tom periodu nije bilo ni stranih investicija kao ni dobre agrarne politike.

“Građani Srbije ispaštaju jer se jednom čoveku osladilo da vlada sam”, rekao je Pajtić.

On je naveo i da DS, kao i ostale stranke koje su se zajedno borile protiv krađe na izborima u aprilu, neće pristati da budu dekor u ponižavanju Srbije.

Predstavnik SDS Marko Đurišić je rekao da su predstavnici te stranke napustili zasedanje kako bi sačuvali dostojanstvo parlamenta.

On je rekao i da je današnjim dešavanjima dodatno obesmišljena politika u Srbiji, optuživši vladajuću većinu da misli da može da radi šta hoće.

Đurišić je i dodao da je u prvih 70-ak strana ekspozea nije bilo nijedne reči o borbi protiv siromaštva dok je o zdravstvu pisano na samo jednoj strani.

Lider Dosta je bilo Saša Radulović je rekao da je danas došlo do ponižavanja i skupštine i građana i da su poslanici tog pokreta iz protesta napustili poslaničke klupe.

On je naglasio da poslanici tog pokreta neće dozvoliti kršenje poslovnika u ovoj, kao i u bilo kojoj drugoj prilici.

Poslanici Dosta je bilo i SDS su naveli da će u svojim poslaničkim klubovima pratiti ekspoze i nakon toga izneti svoje primedbe.

15:31 – ZNAM DA SU ME ZVALI DIKTATOROM

Govoreći o kritikama kojima je izložen Vučić je kazao da mu je namera da u naredne četiri godine bude još otvoreniji za kritike i primedbe i da će pokušati da bude “još ljubazniji”, što ne znači da neće biti dovoljno oštar da odgovori na klevete i uvrede.

“Znam da su protiv mene mnoge sile – što iz vlade, što iz zemlje i inostranstva. Znam da su me mnogi građani psovali zbog fiskalne konsolidacije. Ponekad sam bio strog, verovatno i arogantan, znam da je delovalo kao da mnoge odgovornosti preuzimam na sebe i da su me zato mnogi zvali diktatorom, autokratom. Ali imam osećaj da sve više ljudi deli naše stanovište o potrebnim promenama i da se podška reformama širi”, rekao je Vučić.

On je istakao da će se boriti za Srbiju i vladu i svakog člana koji poštuje zakone i Ustav Srbije i radi u korist svih građana Srbije.

15:28 – STVARAĆEMO USLOVE ZA BOLjI ODNOS SA HRVATSKOM I BIH

Mandatar Aleksandar Vučić kazao je da će nova vlada stvarati bolje uslove za odnose sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, ali napomenuo i da će znati da zaštiti i nacionalne interese.

“Srbija će reagovati trezveno na svađalačke tonove. Stvaraćemo uslove za bolje odnose sa Hrvatskom i BiH, ali ćemo i te kako znati da zaštitimo naše nacionalne interese od onih koji ih budu ugrožavali”, rekao je Vučić u parlamentu iznoseći ekspoze o radu nove vlade.

On je rekao i da će goniti Srbe koji su počinili zločine i istakao da je jedino što traže da svi zločinci bez obzira na nacionalnost jednako odgovaraju.

15:19 – EKSPOZE OD 260 STRANA

Aleksandar Vučić izjavio da je napisao ekspoze od oko 260 strana i da mu neće biti teško da satima stoji i da govori, ali je dodao da su poslanici dobili skraćenu verziju od oko 130 strana.

“Nešto ćete morati i da saslušate”, rekao je on.

15:10 – SMANjEN DEFICIT SA EU

Srbija je od 2008. kada je potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju prepolovila trgovinski deficit sa Evropskom unijom, izjavio je danas mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić.

On je rekao da su glavni spoljnotrgovinski partneri Srbije u 2016. – Italija, Nemačka, Rumunija i Hrvatska, a da se najviše uvozi iz Nemačke, Italije, Mađarske i Poljske.

Prema nejgovim rečima, najveći suficit je u trgovini sa Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Makedonijom, a najveći deficit sa Kinom i Rusijom.

15:08 – JASNA POLITIKA PREMA ZLOČINIMA

Mandatar Aleksandar Vučić izjavio je danas da je politika vlade jasna i da će se goniti svi koji su počinili zločine.

On je rekao da traži da se gone svi zločinci bez obzira na nacionalnost.

Potrebno je da shvatimo gde smo grešili i da te greške više ne ponavljamo, naglasio je Vučić ističući da je Srbija za stabilan Balkan bez sukoba, u kome se sporovi rešavaju dijalogom.

15:04 – DEO OPOZCIJE NAPUSTIO SEDNICU SKUPŠTINE SRBIJE

Poslanici Demokratske stranke, Pokreta “Dosta je bilo” i Socijaldemokratske stranke napustili su sednicu Skupštine Srbije.

Opozicija je negodovala jer je sednica parlamenta na kojoj se bira nova vlada zakazana u kratkom roku i poslanici nisu imali dovoljno vremena da se pripreme i daju primedbe koje bi pomogle novoj vladi u budućem radu.

Mandatar je zahvalio poslanicima koji su ostali da čuju njegov ekspoze i ocenio da su oni koji su napustili sednicu pokazali da ne poštuju ni građane Srbije, jer je njihov posao da čuju ekspoze mandatara i onda daju komentare.

15:02 – POGLAVLjA DO KRAJA MANDATA

Cilj vlade je zatvaranje svih pregovaračkih poglavlja do kraja njenog mandata 2020. godine, izjavio je danas mandatar Aleksandar Vučić.

On je rekao da treba izraditi plan za pregovaračka poglavlja koga će se svako ministarstvo pridržavati.

15:01 – DIŽEMO LESTVICU USPEHA

Tu smo da pomerimo granice mogućnosti i podignemo lestvicu uspeha, birani smo zbog građana, a ne zbog sebe, poručio je danas mandatar Aleksandar Vučić.

Vučić je rekao da je sada vreme da “ubrzano počnemo da zidamo našu kuću, da se odvažimo na snove i dignemo pogled više nego do sada”.

Prethodna vlada je obezbedila stabilnost, ova će raditi još više, marljivije, naveo je Vučić i dodao da je ta stabilnost donela ugled Srbiji u međunarodnoj zajednici koja je smatra pouzdanim partnerom.

Za sebe je rekao da nema nameru da se bavi ovim poslom ako ne može da uradi još više, navodeći da se sada testiraju naše mogućnosti možemo li još više da uradimo za svoju zemlju.

14:45 – VUČIĆ: NOVA VLADA NASTAVIĆE DA RADI NA EKONOMSKOM NAPRETKU I STABILNOSTI

Mandatar Aleksandar Vučić izjavio je danas da buduća Vlada Srbije neće dozvoliti vraćenje Srbije unazad već da će nastaviti da radi na ekonomskom napretku i stabilnosti.

Vučić je rekao da je u proteklom periodu očuvana stabilnost i obezbeđen ekonomski napredak i da će tako biti nastavljeno.

On je naveo da se njegovim političkim protivnicima ne sviđa ono što radi i da žele da ga smene.

Prema njegovim rečima, uprkos tome Srbija i Vlada koju danas formira nikada više neće dozvoliti da Srbija ide unazad.

“Ova Srbija i ova Vlada koju danas formiramo neće dozvoliti zastajanje i da Srbija ide nazad”, rekao je Vučić.

On je rekao da je sve drugo moguće i da će prihvatiti svaki razgovor i dobar predlog, kao i svaki miran oblik protesta.

“Ali jedino neću da prihvatim da se država ikada više vrati unazad i da skrene s puta na kojem je, kao i da stane”, rekao je on.

14:34 – U SKUPŠTINI I PATRIJARH IRINEJ I VUČIĆEVI SAVETNICI

U Skupštini Srbije su i Vučićevi savetnici Franko Fratini i Alfred Guzenbauer, kao i patrijarh srpski Irinej i nekoliko evropskih ambasadora.

14:21 – VUČIĆ POČEO DA OBRAZLAŽE EKSPOZE

Mandatar Aleksandar Vučić počeo je u Skupštni Srbije da izlaže ekspoze u kome su sadržani program i ciljevi nove vlade.

Nakon iznošenja ekspozea poslanici imaju pet sati za raspravu, ali s obzirom na mogućnost replika i javljanja po poslovniku sednica bi mogla da potraje.

Predsednica skupštine Maja Gojković produžila je rad i posle 18.00 časova.

Predloženo je da buduća vlada ima četiri potpredsednika koji će obavljati i ministarske dužnosti.

Polovinu resora u budućoj vladi treba da preuzmu novi ministri, dok u ostalih osam ministarstava neće biti personalnih promena.

14:05 – POČELA SEDNICA

Počela sednica parlamenta na kojoj se bira vlada.

13:57 – DSS TRAŽI ODLAGANjE SEDNICE

Poslanička grupa Demokratske stranke Srbije (DSS) zatražila je da se odloži današnja sednica parlamenta na kojoj se bira vlada, jer je sazvana u “skandalozno” kratkom roku, uz najavu višesatnog iznošenja ekspozea premijera Aleksandra Vučića, što onemogućava da se poslanici adekvatno pripreme za raspravu.

Nismo dobili pisani ekspoze i trebalo bi da ga Vučić iznese u sažetom obliku na sednici, rekao je poslanik Milan Lapčević na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije uoči sednice.

Lapčević je ocenio da se načinom zakazivanja sednice ponižavaju poslanici, a time i građani.

Ukoliko se sednica ne odloži, poslanici DSS su najavili da će učestvovati u njoj, ali traže da se posle ekspozea odredi pauza, kako bi mogli da ga dodatno prouče, što je važno za dalju raspravu i davanje predloga.

Poslanik Đorđe Vukadinović sa liste DSS je izjavio da je nezabeležno u istoriji parlamentarizma da će ekspoze, prema najavi, trajati duže nego što članovi parlamenta imaju vremena za diskusiju.

13:56 – VUČIĆ STIGAO U SKUPŠTINU

U Skupštinu Srbije, gde se danas održava sednica o izboru vlade, stigao je mandatar Alesandar Vučić, kao i većina predloženih ministara.

U holu parlamenta nalazi se veliki broj medijskih ekipa koji će pratiti tok sednice.

U parlament su stigli i poslanici Skupštine Srbije.

Ekspoze bi, prema najavama mandatara Vučića, mogao da traje i nekoliko sati, nakon čega je predviđena rasprava.

Share
Popularno
loading...

SLIČNE VESTI