VIP MOBILNI OPERATER JE PREVARA!!! NE IDITE KOD NJIH

Ovako u jednoj rečenici glasi problem penzionera Vlajka Đorđevića iz Novog Sada koji od 5. marta muči muku sa ovim operaterom. Tad mu je stigla opomna u kojoj piše da je “raskidom pretplatničkog odnosa regulisanog Ugovorom o pretplatničkom i korisničkom odnosu dugovanje uvećano za iznos svih obaveza predviđenih tim ugovorom i da iznosi 1.236,50 dinara.

Dalje je navedeno da, ukoliko dugovanje ne bude isplaćeno za 15 dana, kompanija “VIP mobile d. o. o.” zadržava pravo da li će dugovanje ustupitidrugom privrednom društvu ili će protiv Đorđevića povesti postupak prinudne naplate, koju će sprovesti sud ili sudski izvršitelj. Naravno, uz uvćanje navodnog duga za iznos sudskih troškova.Pozvali su se na ugovor o pretplatničkom odnosu br. 523956263, koji ja nikad nisam video, a kamoli potpisao

Vlajko Đorđević

– Ne znam kako su došli do toga da im dugujem ovu sumu. Ja sam sa s njima sklopio ugovor 15. decembra 2014. godine na 24 meseca. Do 10. januara ove godine isplatio sam ukupno 25 mesečnih rata. Još jednu ratu sam uplatio i 8. februara ove godine, dakle ukupno 26. Dan posle toga i zvanično je raskinut pretplatnički odnos, što je potvrdio i prodavac njihovih usluga, koji ima svoju šifru, kao i šifru prodajnog mesta. Odnosno, potpisano je 23. januara, a zvanično stoji da je pretplatnički odnos raskinut 9. februara – objašnjava Vlajko Đorđević.

On dalje kaže da su mu iz VIP-a od 10. februara, bez njegovog znanja i volje, pretplatnički broj samovoljno prebacili da ga koristi kao pripejd korisnik.– Dobio sam obaeštenje mejlom o tome, iako nikakav zahtev nisam podneo da to urade. Pozvali su se na ugovor o pretplatničkom odnosu br. 523956263, koji ja nikad nisam video, a kamoli potpisao. Napominjem i da su mi vreme i datume zahteva i raskida odredili njihovi ljudi u ispostavama u Novom Sadu, sa obrazloženjem da ugovor ne prekinem ranije od optimalnog, a ni kasnije, da ne bih ušao po automatizmu u novu ugovonu obavezu ako ne želim – nastavlja sa detaljima oko ovog vrzinog kola u koje je uvučen Đorđević.

Inače, zanimljivo j da na opomeni koju je dobio pred utuženje stoji da je pretplatnički ugovor bio pod brojem za koji Đorđević kaže da ga nije video, niti potpisao, dok na zahtevu za raskid pretplatničkog odnosa koji je overio prodavac VIP-a piše da je broj ugovora: CC39766228710417.– Nadam se da će me osloboditi daljeg progona, jer po svakoj logici i razumu ja nemam više nikakve obaveze prema njima. Naprotiv, naplatili su mi i više, a mislim da bi o ovakvom odnosu prema običnm građanima i nadležni trebalo da povedu računa većom kontrolom velikih međunarodnih kompanija. Pre svega, morali bi da shvate da mi nismo nikakve ovce za šišanje, kako se kome prohte – zaključuje naš sagovrnik, koji sada koristi usluge drugog mobilnog operatera.

Share
Popularno
loading...

SLIČNE VESTI