SABIC: KONTROLORI U GRADSKOM PREVOZU NESMEJU DA NAPLACUJU KAZNE

Odluka Skupštine grada je, u delu u kome se odnosi na obradu podataka o ličnosti, neustavna i nezakonita Povodom izmene Odluke o javnom linijskom prevozu putnika koji je juče usvojila Skupština Grada, a po kojoj kontrolori Bus plusa imaju pravo da bez prisustva komunalne policije građanima koji se švercuju pišu prekršajne kazne na licu mesta, odreagovao je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić.

Kako je naznačeno na sajtu ove institucije, on je uputio pisma istovetne sadržine gradonačelniku Grada Beograda i predsedniku Skupština Grada Beograda.

– Ustav Republike Srbije u članu 42. jemči zaštitu podataka o ličnosti. Stavom 2. istog člana, određeno je da se prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuje zakonom. I odlukom Ustavnog suda Srbije sa sednice od 30. maja 2012. godine potvrđeno je da podzakonski akti ne mogu biti valjan pravni osnov za obradu podataka o ličnosti. Shodno navedenom i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti predviđa da je obrada podataka o ličnosti dozvoljena ako se zasniva na nekoj zakonskoj odredbi ili na pristanku lica o čijim se podacima radi – istakao je Šabić nakon najave da konrolori u gradskom prevozu i bez prisustva policije, odnosno komunalne policije mogu vršiti obradu podataka o ličnosti, odnosno utvrđivati identitet građana, te da su građani dužni da im te podatke daju.

 

Odluka Skupštine grada je, razume se, akt podzakonske snage, pa ne može predstavljati osnov ni za “pravo” kontrolora da utvrđuje identitet, odnosno obrađuje podatke o identitetu građana, ni za obavezu građana da im te podatke daju.

Poverenik je, ne dovodeći u pitanje značaj uređenja naplate javnog prevoza, skrenuo pažnju da se to može i mora činiti isključivo u granicama koje utvrđuju Ustav i zakoni, a da navedena odluka, u delu u kome se odnosi na obradu podataka o ličnosti, očito izlazi iz tih okvira, pa je neustavna i nezakonita.

Šta vi mislite o ovoj odluci?

Stoga Poverenik očekuje da se nadležni organi Grada Beograda suzdrže od sprovođenja takve odluke, kako bi se izbegle moguće a neželjene reakcije građana, i kako ne bi bilo potrebe da preduzima druge korake u skladu sa ovlašćenjima poverenik, kao i da ga obaveste o tome.

 

Share
Popularno
loading...

SLIČNE VESTI