NEVEROVATNO: HRVATI MASOVNO UZIMAJU SRPSKO DRZAVLJANSTVO

U zadnjih 20 godina iz hrvatskog je državljanstva otpušteno 86.746 osoba, a u istom se tom periodu državljanstva odreklo njih 606.

Samo tijekom prošle godine iz hrvatskog državljanstva otpuštene su 153 osobe, a dvadeset i petero ljudi se odreklo državljanstva Lijepe naše. Najčešće ga se odriču radi stjecanja državljanstva Srbije, Norveške i Nizozemske, a iako, kod podnošenja zahtjeva, nisu dužni navesti zašto su se odlučili na takav korak, najčešći razlozi za odricanje od hrvatskog državljanstva su, kažu nam iz MUP-a, zapošljavanje u državnoj službi neke druge zemlje.

U slučaju prestanka državljanstva otpustom, možete ponovno biti primljeni u hrvatsko državljanstvo pod olakšavajućim pretpostavkama propisanim odredbom članka 15. Zakona o hrvatskom državljanstvu, no kod prestanka državljanstva odricanjem takve beneficirane mogućnosti nema te državljanstvo možete ponovno steći samo u postupku pune naturalizacije.

Tko se može, a tko ne “ispisati“ iz državljanstva?

Da biste se ispisali iz državljanstva, morate zadovoljavati određene uvjete, a sve to ima i svoju cijenu, koja, s obzirom na hrvatske plaće, nije mala.

“Otpust iz hrvatskog državljanstva može se dati osobi koja je podnijela zahtjev i udovoljava sljedećim pretpostavkama – navršila je 18. godina, nema smetnji glede vojne obveze, podmirila je dužne poreze, takse i druge javne dažbine te obveze prema pravnim i fizičkim osobama u Hrvatskoj za koje postoji ovršni naslov, pravno je uredila imovinske obveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i djece prema hrvatskim državljanima i prema osobama koje ostaju živjeti u Hrvatskoj te već ima strano državljanstvo ili je dokazala da će biti primljena u strano državljanstvo“, pojašnjavaju iz MUP-a.

Ističu kako otpust iz hrvatskog državljanstva ne možete dobiti ako se protiv vas u Hrvatskoj vodi kazneni postupak zbog djela za koje vas se goni po službenoj dužnosti ili ako ste u Hrvatskoj osuđen na kaznu zatvora sve dok tu kaznu ne izdržite.

“Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva mogu podnijeti oni koji uz naše posjeduju i strano državljanstvo, ili im strana država jamči primitak u njihovo državljanstvo pod uvjetom prestanka hrvatskog državljanstva“, kažu iz MUP-a.

Oni koji su već odselili iz Hrvatske zahtjev mogu podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Hrvatske u zemlji u kojoj žive.

Koliko sve to košta ?

U slučaju pozitivnog rješenja o otpustu ili odricanju, naplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 2520 kuna u zemlji, a u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, sukladno konzularnim pristojbama. Za prijepis rješenja o otpustu ili odricanju od hrvatskog državljanstva treba platiti još i upravnu pristojbu u iznosu od 105 kuna.

„Uz obrazac zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva s upitnikom treba priložiti i životopis, izvadak iz matice rođenih, domovnicu, važeću identifikacijsku ispravu i dokaz stranog državljanstva ili zajamčenje inozemnog tijela o primitku u državljanstvo s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača. Ukoliko se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu, prilaže se izvadak iz matice rođenih i domovnica“, pojašnjavaju iz MUP-a.

Oni pak koji se žele odreći hrvatskog državljanstva uz propisani obrazac zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva s upitnikom, trebaju priložiti i izjavu o odricanju, dokaz stranog državljanstva i dokaz prebivališta u inozemstvu.

Share
Popularno
loading...

SLIČNE VESTI