MINISTAR VUJOVIC izabran za ministra finansija za Centralnu i Istočnu Evropu

Ministar Vujović bio je vodeći arhitekta u kreiranju, sprovođenju i uspešnom završetku aražmana iz predostrožnosti u vrednosti od 1,2 milijare evra, koji je Vlada Srbije započela sa Međunarodnim monetarnim fondom februara 2015. godine, piše u obrazloženju nagrade

Ministar finansija Dušan Vujović izabran je za ministra finansija godine za Centralnu i Istočnu Evropu, saopštilo je uredništvo časopisaGlobal Market. Ovaj časopis je zvanična publikacija koju zajedno izdaju Međunarodni monetarni fond i Svetska banka i ujedno je vodeći magazin koji prati jesenje zasedanje godišnje skupštine ove dve međunarodne finansijske institucije koje se održava u Vašingtonu.U pismu koje je uredništvo uputilo Ministarstvu finansija Srbije navodi se da je ministar Vujović u prehodne tri godine svojim radom učinio izuzetan doprinos kako bi Srbija izašla iz recesije na put ka održivom ekonomskom rastu.

Fiskalnom konsolidacijom preokrenut je trend porasta javnog duga koji je sada u opadanju, a Srbija je nakon 10 godina, u 2016. ostvarila suficit u budžetu pre preuzimanja starih obaveza.Dodaje se da je ministar Vujović bio vodeći arhitekta u kreiranju, sprovođenju i uspešnom završeku aranžmana iz predostrožnosti u vrednosti od 1,2 milijarde evra, koji je Vlada Srbije započela sa Međunarodnim monetarnim fondom februara 2015. godine.Rezultati koje je Srbija postigla na polju fiskalne konsolidacije i makro monetarne stabilizacije obnovili su poverenje međunarodnih investitora u srpsku ekonomiju.Nagrada će ministru Vujoviću biti uručena na ceremoniji u okviru jsenjeg zasedanja godišnje skupštine MMF i Svetske banke koje se održava od 12. do 15. oktobra 2017. u Vašingtonu

Share
Popularno
loading...

SLIČNE VESTI