KREDIT U SVAJCARSKIM FRANCIMA : RESENJE

REŠENJE ZA KREDITE U ŠVAJCARCIMA! Vrhovni kasacioni sud mora da donese odluku!
Vrhovni kasacioni sud mora što pre da se izjasni o problemu gradana zaduženih u švajcarskim francima da bi sprečio sve štetne posledice bilo kakvih sporova, izjavio je u intervjuu za današnju “Politiku” Dragiša Slijepčević, sudija Ustavnog suda

Prema njegovim recima, Vrhovni kasacioni sud trebalo bi da zauzme jasan stav, da se problem ne bi sveo na to da prvostepeni sud presuduje jedno, a da drugostepeni predmete vraća zbog formalnih razloga.

Problem u kojem su se našle hiljade gradana stavlja na ispit i sudstvo Srbije – da li je spremno da reši ovaj sporrni slucaj. Ja smatram da jeste – istakao je Slijepčević.

Prema njegovom mišljenju, i raskid ugovora može da bude konacno rešenje. Na primedbu da na tom polju nemamo sudsku praksu, on je rekao da sudska praksa nije unapred data, nego se stvara, pogotovu u novim spornim situacijama.

– Kako će sud reagovati, da li će uopšte uvažiti argumentaciju koju sam ja u svom stručnom radu izneo, stvar je suda i ne pretendujem niti želim da im namećem svoje stavove – dodao je Slijepčević.

Upitan šta ako Ustavni sud ne bude delio njegovo mišljenje, on kaže da nije nikada rekao da ce Ustavni sud nešto prihvatiti.

– Rekao sam da, u slučaju da redovni sudovi ne pruže zaštitu korisnicima kredita u švajcarskim francima, nastaje problem koji će se u postupku po ustavnim žalbama naci pred Ustavnim sudom. Ako i Ustavni sud ne reši ovo pitanje, ono će se svakako rešavati pred Evropskim sudom za ljudska prava – napomenuo je Slijepčević.

On je mišljenja da banke nisu imale nečasne namere u vreme zaključivanja ugovora i da im nije bio cilj da se po tom osnovu bogate na račun svojih klijenata.

Slijepčević podseća da je cilj valutne klauzule da se njenom primenom samo očuva realna vrednost isplacene glavnice kredita, u protivnom se ta klauzula zloupotrebljava, jer omogućava bankama da se zbog enormnog rasta kursa švajcarskog franka nerealno uvećavaju iznos svojih potraživanja po osnovu glavnog duga.

Zato i sud i ugovorna strana moraju obezbediti primenu valutne klauzule u skladu sa njenim ciljem zbog koga je i ugovorena, a to je isključivo i jedino očuvanje realne vrednosti isplaćene glavnice korisniku kredita, ističe Slijepčević.

Share
Popularno
loading...

SLIČNE VESTI