Izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju

Izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju ove jeseni pred Skupštinom. Roditeljima dece obolele od raka odsustvo do završetka lečenja

PREMA Nacrtu zakona o zdravstvenom osiguranju, koji bi na dnevnom redu Skupštine trebalo da se nađe na jesen, izabrani lekar moći će da otvori bolovanje do 60, a ne do 30 dana kao dosad. Bolovanja roditelja dece obolele od raka produžavaju se sa sadašnja četiri meseca na period do završetka kompletnog lečenja, tokom kojeg će se isplaćivati 100 odsto

Nacrtom zakona definisan je i paket zdravstvenih usluga ili broj i vrste pregleda, analiza i intervencija, a regulisano je i uvođenje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Ono bi pokrilo usluge koje nisu u obaveznom zdravstvenom paketu.

Uvode se i sankcije za neopravdano neodazivanje na skrining preglede – oni koji se ne odazovu ni na treći poziv u jednom ciklusu, a ne opravdaju izostanak, gube kasnije pravo na lečenje te bolesti o teretu države, ali samo u slučaju da obole do sledećeg ciklusa pozivanja.

Predloženo je i da tokom boravka izvan zemlje Republički fond za zdravstveno osiguranje plaća troškove hitne medicinske pomoći pružene u inostranstvu u slučaju da pacijent pre odlaska na put nije nabavio potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite. A predviđeno je i upućivanje u inostranstvo radi dijagnostike, a ne samo radi lečenja. To je u skladu sa Zojinim zakonom, koji je usvojen pre nešto više od godinu dana.

Prema istom predlogu, plaćanja participacije ubuduće bi trebalo da budu oslobođeni i davaoci organa, ćelija i tkiva, kao i pripadnici naročito osetljive populacije – stari, deca, žene, trudnice, porodilje, Romi.

Share
Popularno
loading...

SLIČNE VESTI