EU zapretila Zagrebu i daje zadatak: Obratiti pažnju na položaj Srba

Brisel — Komitet Saveta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina pozvao je Zagreb da hitno osudi nacionalističku i antimanjinsku retoriku na političkoj sceni i u medijima.

Takođe, zatraženo je od Zagreba i da sprovede efikasne istrage i kazni sve slučajeve zločina iz mržnje i govora mržnje.

Komitet apeluje na hrvatske vlasti da započne ulaganje u infrastrukturu i to u delovima zemlje gde se nastanjuju povratnici i Romi, kao i da poveća zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina u javnim službama.

“Uspon nacionalizma i političke radikalizacije ima negativan uticaj na prava manjina, posebno u onim oblastima koje su bile teško pogođene konfliktom 9devedesetih godina”, navodi se u najnovijem mišljenju Savetodavnog komiteta Saveta Evrope o okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina.

U izveštaju je pohvaljen, kako se navodi, povoljan zakonski okvir za nacionalne manjine u Hrvatskoj i koraci preduzeti na promovisanju ostvarenju prava nacionalnih manjina na nacionalnim i lokalnim nivoima, ali njihova primena često izostaje.

Kako se navodi u saopštenju SE, u javnim službama zaposleno je premalo predstavnika nacionalnih manjina, a pravo na upotrebu manjinskih jezika i pisma ne primenjuje se u nekim oblastima.

Kao primer, Komitet navodi povećan broj incidenata govora mržnje koji je, kako se navodi, postao prihvatljiviji u medijima i političkom diskursu.

Antimanjinska retorika i predrasude dominiraju velikim delom javne debate o nacionalnim manjinama, što rezultira time da se mnogi pojedinci uzdržavaju od ostvarivanja svojih prava iz straha od negativnih posledica.

Komitet ukazuje i na prepreke za ekonomsku integraciju s kojima se suočavaju povratnici, izbegli tokom sukoba 1991-1995. godine, uključujući i one koje se tiču državljanstva.

Prilikom posete Komiteta oblastima u koje su se Srbi vratili, konstatovano je da su osnovne javne usluge, poput struje, gasa i vode, dostupne s prekidima. Takođe se navodi da se stiče utisak da od kraja sukoba nije bilo nijedne investicije u ozbiljno oštećenu infrastrukturu.

Dok su pozitivni koraci preduzeti na promovisanju integracije Roma, navodi Komitet, u izveštaju se kritikuje kontinuirana diskriminacija Roma navodeći da u školama romska deca i dalje nailaze na segregaciju u nekim slučajevima. Uprkos tome, sve veći broj romskih studenata ušao je u visokoškolske ustanove.

Share
Popularno
loading...

SLIČNE VESTI