DS SISTEMSKI UNISTAVAO GSP

Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP) Beograd sistematski je uništeno za vreme vladavine Demokratske stranke

Kako se obajnjava u tektu pod naslovom: ‘Znaju svi, ko se u Srbiji obogatio na reklamama…’, žuti su za vreme svoje vladavine u gradu Beogradu razvili brojne nčine za isisavanje novca iz javnih beogradskih preduzeća, gradske kase i ko zna čega sve još, a GSP je samo jedan od upečatljivijih primera.Kako se navodi, sistem je funkcionisao na sledeći način: na neko od javnih preduzeća naslonite vašu privatnu firmu ili firmu bliskog prijatelja ili partijskog druga i onda ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji počinjete da „muzete džina”, uziate mu dobar deo njegovih prihoda u poslu koji je mogao i sam da radi!

Usput mu dajete neku minimalnu zakupninu, koju, kako godine prolaze uopšte ne plaćate, tako da ostvarujete stopostotni profit!!! kad se “grogirani džin” malo osvesti i reši da raskine ovaj ugovor, onda krećete sa tužbama, traženjem neke virtuelne dobiti, nekih fantomskih uloženih novčanih sredstava…Kako navodi Embargo.rs, u takvoj situaciji se sada nalazi GSP Beograd, posle skidanja sa grbače firme Masel Group DOO sa Zvezdare koja od 2001. godine kao pijavica “pije pare” ove firme za reklamni prostor u unutrašnjem delu autobusa, trolejbusa i tramvaja po slovu Ugovora broj 990 o poslovno tehničkoj saradnji iz 22.01 2001. godine. Pri tome ni traga o tome, kako je baš ova firma dobila taj posao, da „prodaje pamet”, da ima u zakupu ovaj prostor i da ubira prihode prodajući ga trećim licima, piše embargo.rs.

Još je veća miterija činjenica da je ova „pijavica” naslonjena na ovo javno preduzeće opstala sve ove godine, a da bi posle raskida ugovora iz 2015. krenula u sudski spor podnošenjem tužbe Privrednom sudu u februaru  prošle godine tražeći odštetu od fantastičnih 120 milona dinara, za valjda izgubljenu dobit i „neka” uložena sredstva u opremu…Gradsko pravobranilaštvo je odmah reagovalo protivtužbom, osporavajući tužbeni zahtev u celosti i izražavajući ne malo čuđenje, kako neko može biti toliko drzak i bahat da pored višegodišnjih milionskih neizmirenih obaveza prema zakupodavcu (GSP-u Beograda) može tražiti virtuelnu izgubljenu dobit i poraćaj uloženih sredstava u nekom budućem kafkijanskom sudskom procesu: o kakvim je sredstvima reč, kad se u kreiranju reklama klijentima, po prvilu osim reklamiranja naplaćuje i izrada reklame…Kompletan ovaj slučaj trebalo je da bude rešen vansudskim poravnanjem GSP-a i firme Masel u februaru 2014.godine. Prihvatile su  i potpisale obe strane. U njemu je zapisano  da je ukupno potraživanje GSP-a po slovu ugovora iz 2001. do trenutka  potpisivanja vansudskog pravnanja 81.750.803,37 dinara  sa uračunatom kamatom.

GSP je u decembru 2013podneo Privrednom sudu predlog za donošenje  rešenja  o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ( fakture) , da bi posle samo sedam dana Privredi sud doneo rešenje o izvršenju. Na  to rešenje Masel podnosi u januaru 2014.prigovor, koji se usvaja i stavlja se van snage rešenje o izvršenju i upućuju se obe stranke na parnično odeljenje: jer je usvojeno potraživanje Masel-a  prema GSP-u  u iznosu od 28.006.315,57 dinara  na ie brendiranja vozila  za kampanje  za Grad Beograd i Komunalnu policiju.I prihvatio je GSP da se dug od 81 milion i nešto dinara umanji za taj  iznos „famoznog brendiranja”… I obe strane su to potpisale i parafom obećale  ispunjenje dogovorenog. Masl se obavezao da će  taj dug izmiriti u 24 jednake mesečne rate.Kao garanciju se obavezao da preda 24 blanko overene i potpisane menice… I opet ćorak. Izgleda da ruklovodstvo Masel-a nije naučilo da plaća, već samo da naplćuje?

Kad je potrošen i poslednji adut dobre volje u prazo, GSP zvanično obaveštava u oktobru 2015. ( znači posle skoro godinu i po dana nove tolerancije?!)  Masel  da raskida ugovor i da im daje otkazni rok od 30 dana. U  zvaničnom dopisu generalnog direktora GSP-a, Željka Milkovića se navodi da se firma Masel nij držala dogovora po vansusdskom poravnanju, da su nove obaveze posle vansusdskog poravnanja narasle na 10.575.360,00 dinara.U ovom dopisu se navodi  sve čega se nije Masel pridržavao a što mu je bila ugovorena obaveza: da GSP-u dostavlja  urdnu dokumenatciju ugovore sa klijentima koji su se reklamirali, da je bila obaveza da prihode od reklame dele 50-50 odsto, kad se odbiju troškovi, a umesto toga  imali su klasičan zakupodavni odnos,  da ih obaveštavaju o cenovniku oglsnog prostora u vozilima… Ništa od toga nije ispoštovano.Nemajući više izbora – Masel podnosi tužbu  u kojoj traži, po opštem mišjenju stučnjaka,  sasvim besmislenu odštetu?! Traže odštetu, a godinama  duguju… U septembru bi trebalo da se održi ročište, po tužbi i kontratužbi Grada Beograda.

Share
Popularno
loading...

SLIČNE VESTI