BANKE NE SMEJU DA DAJU PODATKE TRECIM LICIMA

Narodna banka Srbije saopštila je danas da su banke dužne da se u svom poslovanju pridržavaju obaveze čuvanja bankarske tajne i da sa ličnim podacima klijenata postupaju u skladu sa zakonom.
 

Banka i članovi njenih organa, akcionari i zaposleni, kao i spoljni revizor banke i druga lica koja zbog prirode posla, imaju pristup podacima koji predstavljaju bankarsku tajnu, ne mogu te podatke saopštavati trećim licima, navodi se u saopštenju.

Centrala banka je navela i da švi oni te podatke “ne mogu koristiti protivno interesu banke i njenih klijenata, niti mogu trećim licima omogućiti pristup tim podacima”.NBS je povodom informacija u medijima o nepropisnom rukovanju ličnim podacima klijenata odredjene banke navela da obaveza čuvanja bankarske tajne ne prestaje ni posle prestanka statusa po osnovu kog su ostvarili pristup ličm podacima.

Navodi se i da banka može podatke o klijentu koji se smatraju bankarskom tajnom saopštiti trećim licima, samo uz pismeno odobrenje tog klijenta, osim ako zakonom nije drukčije propisano.

Ukazuje se i da je banka dužna da prikuplja i obradjuje podatke o klijentu – fizičkom licu i u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

NBS je navela i da vrši kontrolu boniteta i zakonitosti poslovanja banaka kao i pravilnu primenu svih odredaba Zakona o bankama, uključujući i odredbe koje uredjuju bankarsku tajnu i da može da izrekne neku od korektivnih i prinudnih mera propisanih zakonom.

Share
Popularno
loading...

SLIČNE VESTI